36 minutes ago + 69 REBLOG kinoshita yukikoim going to miss you
38 minutes ago + 15 REBLOG ishida annaangel
2 days ago + 52 REBLOG maeda atsuko
5 days ago + 100 REBLOG kinoshita yukiko
5 days ago + 10 REBLOG miyamae ami
5 days ago + 39 REBLOG ego yuna
5 days ago + 184 REBLOG matsui jurina
1 week ago + 13 REBLOG NOOOOOO YUKKO!!!!!!!!!!!!:(
1 week ago + 28 REBLOG Miyazawa Sae
1 week ago + 62 REBLOG shibata ayaKizaki Yuriakimoto kanon
kyokou:

前田敦子 Maeda Atsuko
1 week ago + 80 REBLOG Maeda Atsuko